Maharashtra Jeevan Pradhikaran

Skip Navigation Linksमुख्य पृष्ठ

जलाशय

मलकापूर पाणी पुरवठा योजना

ठाणे १०० द ल ली पाणी पुरवठा योजना

क्ल्यारीफ्लोक्यूलेटर

जल शुद्धीकरण केंद्र

घोषणा:
1 Transfer orders- 2014- Sect. Engr/ Asst. Engineer

2 अधीक्षक अभियंता बदल्या / पदोन्नती

3 बदल्या आदेश- उप अभियंता २०१४

4 Transfer order EE

5 Transfer Order Of Deputy Engineer (Mechanical)

6 अभियांतांचे दुरध्वनी माहीती (मध्य. नियो) मजीप्रा

7 अभियांतांचे दुरध्वनी माहीती (पीएमसी) मजीप्रा

8 अभियांतांचे दुरध्वनी माहीती जलव्यवस्थापन मजीप्रा

9 Transfer order S.E.

10 Sr. List Superintending Engr Civil (Temp) 1.1.2014

11 Sr. List Executive Engineer Civil (Temp) 1.1.2014

12 Revised Helpfile for configuration of Webmail

13 Seniority List Sthapatya Abhiyantriki Sahayak

14 इमेल सेवा बाबत- https://webmail.maharashtra.gov.in

15 अभियांतांचे दुरध्वनी माहीती (ना/ग्रा) मजीप्रा

16 जेष्ठता सूची - शाखा अभियंता(स्था)१-१-२०११ (अंतिम)

17 जेष्ठता सूची - शाखा अभियंता(वि./यां)१-१-२०११

18 जेष्ठता सूची - सहाय्यक अभियंता श्रेणी II (स्थापत्य

19 Seniority List Dy. Engineer 1-1-2012 (Temporary)

20 अनुकंपा प्रतीक्षा यादी - मंडळ औरंगाबाद(ऑगस्ट २०१३)

21 का.अ.यांत्रिकी तात्पुरती जेष्ठता सूची १.१.११

कर्मचाऱ्यांचे लोगिन
नाव
पासवर्ड